Sekretesspolicy

Behandling av personuppgifter

JW förlag & utbildning värnar om din personliga integritet och all behandling av personuppgifter som används av JW förlag & utbildning sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

JW förlag & utbildning avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas i samband med registrering på hemsida, samtycke i mejl, nyhetsbrev, sociala medier och liknande instanser väl.

Vilka personuppgifter samlar JW förlag & utbildning in, hur länge sparar vi dem och hur samlar vi in uppgifterna?

Vi sparar ditt namn, mejladress och ibland telefonnummer för att kunna ge dig aktuell information och för att kunna leverera de tjänster vi kommit överens om. Dokumentation görs sparsamt och hanteras konfidentiellt. Korrespondens som inte är viktig för projektet raderas omedelbart.

Till bokföringen samlas all data som är viktig för att kunna skicka faktura till dig. Uppgifter som dessa hanteras enligt bokföringslagen.

Dokumentation från uppdrag sparas i 18 månader efter slutfört uppdrag. Kontaktuppgifter sparas till dess att du aktivt ber oss att radera dem. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till annan part.

Har du tagit kontakt med oss av någon annan anledning, t.ex. för att delta vid något evenemang, begärt offert för våra tjänster eller kontaktat oss utan att vara kund, har vi endast den informationen som du lämnat vid din kontakt med oss. Blir det inget uppdrag mellan oss så kommer dina uppgifter att sparas i maximalt tre månader för att sedan raderas.

Om du besöker vår webbsida samlas personuppgifter in genom att vi använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare (läs mer om det nedan).

Nyhetsbrev och mejllista

Här samlar vi in namn och mejladress. Du kan när som helst säga upp ditt nyhetsbrev och avsluta mejlutskick via en länk i utskicken alternativt genom att kontakta oss för borttagning från registret.

Avregistrerar du dig försvinner dina uppgifter direkt från vårt register.

Kontroll

Du har rätt att begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig hos oss. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.

Cookies

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör.

Ändringar i vår sekretess- och användarpolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår sekretess- och användarpolicy. Den senaste versionen hittar du alltid här. 

Jenny Westerlund

JW förlag & utbildning 
hej@jwforlag.se

Senast uppdaterad:

13/3 2021