Bokmanus

 

Tillfälligt manusstopp! 

Under juli-augusti 2022 har förlaget ett tillfälligt manusstopp. Det innebär att vi inte tar emot manus under dessa två månader.

Om du vill skicka in ditt färdiga manus till oss är du varmt välkommen åter den 1/9 2022.

Trevlig sommar!

Har du ett färdigt bokmanus som du vill erbjuda JW förlag att ge ut? Vår utgivning består av både skönlitteratur (ej poesi) och facklitteratur.

Till största delen ger förlaget ut böcker enligt så kallad traditionell modell där förlaget står för hela kostnaden av bokutgivningen och författaren får ersättning i form av royalty. Partnerutgivning, där förlaget och författaren delar på både kostnad och vinst, erbjuds till författare med eget företag som vill nå ut med sin expertis genom att skriva om sin ämneskunskap. Här kan du läsa mer om erbjudandet enligt partnerutgivning.

Om du är osäker på om ditt manus är redo för bedömning om utgivning rekommenderas att du beställer en lektörsläsning som innebär att du får ett utlåtande av en professionell lektör som också ger dig konkreta råd för att utveckla bokmanuset. Förlaget anlitar erfarna och kunniga lektörer med specialitet inom olika genrer och former av text. Lektören ger dig feedback på såväl styrkor som eventuella utvecklingsområden. Här kan du läsa mer om lektörsläsning

JW förlag tar enbart emot manus digitalt. I nedanstående formulär skickar du in ditt färdiga manus och ett följebrev där du sammanfattar innehållet kort och presenterar dig själv som författare.

Manusinlämning


Förlaget har som ambition att återkomma med ett besked om ditt manus inom 1–2 månader.