Bokmanus

För närvarande har förlaget paus i mottagandet av nya bokmanus. 
Om du är intresserad av att skicka in ditt bokmanus i framtiden kan du med fördel följa förlaget i sociala medier där vi kommer att uppdatera när vi öppnar upp igen och tar emot nya bokmanus.  

Har du ett färdigt bokmanus som du vill erbjuda JW förlag att ge ut? Vår utgivning består av både skönlitteratur (ej poesi) och facklitteratur. Målgruppen är vuxna och unga (12+).

Till största delen ger förlaget ut böcker enligt så kallad traditionell modell där förlaget står för hela kostnaden av bokutgivningen och författaren får ersättning i form av royalty. Partnerutgivning, där förlaget och författaren delar på både kostnad och vinst, erbjuds till författare som vill nå ut med sin expertis genom att skriva om sin ämneskunskap. Här kan du läsa mer om erbjudandet enligt partnerutgivning.

Om du är osäker på om ditt manus är redo för bedömning om utgivning rekommenderas att du beställer en lektörsläsning som innebär att du får ett utlåtande av en professionell lektör som också ger dig konkreta råd för att utveckla bokmanuset. Förlaget anlitar erfarna och kunniga lektörer med specialitet inom olika genrer och former av text. Lektören ger dig feedback på såväl styrkor som eventuella utvecklingsområden. Här kan du läsa mer om lektörsläsning

JW förlag tar enbart emot manus digitalt. I nedanstående formulär skickar du in ditt färdiga manus och ett följebrev där du sammanfattar innehållet kort och presenterar dig själv som författare.

Manusinlämning

Förlaget har som ambition att återkomma med ett besked om ditt manus inom 2 månader.