Partnerutgivning

Är du egen företagare och vill ge ut en bok som handlar om din expertis?

Om ditt ämne är intressant för förlaget kan du erbjudas utgivning enligt den modell som ibland kallas hybridutgivning. Förlaget har valt att kalla det för partnerutgivning eftersom vi tillsammans arbetar med att både färdigställa och sälja in din bok. Det är en modell för utgivning som förlaget erbjuder till företagare och kreativa entreprenörer som vill nå ut med sin kunskap i syfte att exempelvis stärka sitt varumärke och nå ut med sina tjänster.

Du som författare bekostar största delen av bokutgivningen och får också den största delen av vinsten. Varje utgivning är individuell och den kostnad du behöver satsa i utgivningen beror på din ambitionsnivå gällande format (tryck, e-bok, ljudbok), antal tryckta böcker, val av bindning, omslag, eventuella illustrationer osv.

Böcker med god potential

Förlaget antar enbart bokmanus som bedöms ha en god potential att nå aktuell målgrupp och utgivningen ska stå i linje med förlagets krav på innehållsmässig kvalité. Förlaget arbetar lika hårt för att nå ut med böcker utgivna enligt denna modell som förlagets övriga utgivning.

Till skillnad från en del andra aktörer inom hybridutgivning lämnas du inte ensam efter att boken är färdig. Förlaget finns vid din sida under hela processen, även efter att boken är färdig för utgivning och du kanske behöver förlaget som mest — när du ska nå ut som författare och sälja din bok. 

Beställ en lektörsläsning som ett första steg. Förutom ett utlåtande från lektören bedöms om ditt manus passar för förlagets utgivning. Om utgivning enligt partnermodellen är aktuell kontaktar förlaget dig för vidare diskussion. Därefter upprättas ett förlagsavtal om vi beslutar oss för att samarbeta i en bokutgivning där din expertis står i fokus.

Skicka in ditt manus och ett följebrev via kontaktformulär för beställning av lektörsläsning. 

utbildingar-jw förlag och utbildning
Blog-Pic.png
kaboompics_Black watch and Macbook laptop