Patrik Thunholm

Patrik Thunholm är aktuell med boken: Känslostorm – att möta döden i sitt arbete

Patrik Thunholm är fil. mag. och arbetar idag som polis och reservofficer. Han har en tidigare bakgrund som bland annat yrkesofficer, polisutbildare, HR-chef i räddningstjänsten och försvarsanalytiker.

Döden har funnits närvarande hela hans arbetsliv och i debuten Känslostorm packas ryggsäcken med dödsfallsrelaterade erfarenheter upp.

 

Känslostorm vänder sig till den som vill få ett inifrånperspektiv på några av samhällets svåraste yrken. Boken kan med fördel också läsas av blivande poliser, officerare, brandmän, präster, socionomer och vårdpersonal.

 

Utkommer: 12/10 2022

Önskar du pressbilder på våra författare och böcker?
Våra bilder är fria att publicera i samband med artiklar om författarna och/eller deras böcker.
Kom ihåg att ange fotografens namn vid publicering av bilden.

Har du frågor eller hittar du inte vad du söker? Kontakta oss gärna på info@jwforlag.se 

Önskar du komma i kontakt med någon av våra författare?
Kontakta oss på info@jwforlag.se och berätta vem du önskar få kontakt med.