Patrik Thunholm

Patrik Thunholm är författare till den erfarenhetsbaserade fackboken: Känslostorm – att möta döden i sitt arbete.

Patrik Thunholm är fil. mag. och arbetar idag som polis och reservofficer. Han har en tidigare bakgrund som bland annat yrkesofficer, polisutbildare, HR-chef i räddningstjänsten och försvarsanalytiker.

Döden har funnits närvarande hela hans arbetsliv och i debuten Känslostorm packas ryggsäcken med dödsfallsrelaterade erfarenheter upp.

Känslostorm vänder sig till den som vill få ett inifrånperspektiv på några av samhällets svåraste yrken. Boken kan med fördel också läsas av blivande poliser, officerare, brandmän, präster, socionomer och vårdpersonal.

 

Beställ direkt via förlagets onlinebutik

 

Pressmeddelande: Känslostorm – att möta döden i sitt arbete.

Önskar du pressbilder på våra författare och böcker?
Våra bilder är fria att publicera i samband med artiklar om författarna och/eller deras böcker.
Kom ihåg att ange fotografens namn vid publicering av bilden.

Har du frågor eller hittar du inte vad du söker? Kontakta oss gärna på info@jwforlag.se 

Önskar du komma i kontakt med någon av våra författare?
Kontakta oss på info@jwforlag.se och berätta vem du önskar få kontakt med.